01. Un amoureux dans le château sous-marin [Ryugujyo no Koibito]
(Words & Music: Miharu Koshi /
Arrangement: Miharu Koshi, Haruomi Hosono)

02. Capricious Salad
(Words; Miharu Koshi, Masumi Kodama / Music: Miharu Koshi /Arrangement: Miharu Koshi, Haruomi Hosono)

03. Image
(Words & Music: Miharu Koshi /
Arrangement: Miharu Koshi, Haruomi Hosono)

04. Au bois de Saint-Amand [Santaman no Mori de]
(Words & Music: Barbara /
Arrangement: Miharu Koshi, Haruomi Hosono)

05. Cherchez Méphistophélès [Mephistopheles wo sagase!]
(Words & Music: Miharu Koshi / Arrangement:Banana)

06. Fugitif [Toubousha]
(Words & Music: Miharu Koshi / Arrangement: Miharu Koshi, Haruomi Hosono)

07. Parallélisme
(Words & Music: Miharu Koshi / Arrangement: Miharu Koshi,
Haruomi Hosono)

08. Décadence 120
(Words & Music: Miharu Koshi / Arrangement: Miharu Koshi, Haruomi Hosono)

09. La soirée de la rose ou précepte du miel doux [Bara no Yakai~Arui wa Amai Mitsu no Imashime]
(Words & Music: Miharu Koshi / Arrangement: Banana)
Produced by Haruomi Hosono

All songs written by Miharu Koshi except M-4 by Barbara
All songs performed & arranged by Miharu Koshi except M-5 & M-9
by Banana with Hajime Okano, RA & Hideki Matsutake
Recordist: Yasuhiko Terada
Assistants: Akitsugu Doi, Shinji Miyoshi, Hotoshi Endoh
Mixed by Terada & Hosono
Recorded at Studio "A", LDK St, Sound City & Discomate St, Tokio, 1984

Art Direction: Kuniyoshi Kaneko
Graphic Design: Katsumi Asaba
Photography: Sachiko Kuru
Hair & Make Up: Mitsuru Kóno