01. Klepsydra sanatorium
(Words&Music: Miharu Koshi / Arrangement: Miharu Koshi)

02. Maitresse [seishikina aijin]
(Words, Music & Arrangement: Miharu Koshi)

03. Dialogue entre Gilles et Jeanne
(Music: Miharu Koshi / Arrangement: Koji Ueno)

04. Der Vater und die Pistole [chichi to pistole]
(Words, Music & Arrangement: Miharu Koshi )

05. La forét des fées [Yousei tachi no Mori]
(Music & Arrangement: Miharu Koshi )

06. Donna Emadonna
(Words: Kikuhide Sekiguchi, Miharu Koshi /

Music&Arrangement: Miharu Koshi)

07. Déréliction de Sabine [Sabine no kodoku]
(Music& Arrangement: Miharu Koshi )

08. Nymphe sur le rebord de la vasque [Suiban no fuchi no Nymph]
(Music & Arrangement: Miharu Koshi )

09. Servante [MeshiTsukai]
(Music & Arrangement: Miharu Koshi )

10. Sur votre c?urÅmshinzo no ue]
(Words: Miharu Koshi / Music: Koji Ueno, Miharu Koshi
/ Arrangement: Miharu Koshi)

11. Téléphone Ririka [Ririka-chan denwa]
(Words: Miharu Koshi / Arrangement: Miharu Koshi)

12. Aventure précoce [Omasena Jyou-ji]
(Words: Miharu Koshi /
Music & arrangement: Haruomi Hosono, Miharu Koshi)

13. Madonna
(Words: Kikuhide Sekiguchi / Music & Arrangement: Miharu Koshi)

14. Attendez au Piccolo Monde
(Words, Music & Arrangement: Miharu Koshi )
Producer: Haruomi Hosono & Miharu Koshi

Vocal, Piano, Accordion, Palisono xylophone,
Rosewood xylophone, Chime bars, Marimba, Tambourine,
Triangle, Keyboard: Miharu Koshi
Fagotto: Yasutoshi Koshi (M-10, 14)
Percussion: Motoya Hamaguchi (M-10)
Accordéon: Fumihiko Kazama (M-6, 13)

All arrangement: Miharu Koshi
[except: Koji Ueno (M-3), Haruomi Hosono & Miharu Koshi (M-12)]
Mixer: Shin-ichi Tanaka
Recordist: Shun-ichi Yokoi, Kinji Yoshino (M-7, 8, 9, 10)
Manipulator: Yasuo Kimoto
Co- Manipulator: Koji Ueno
Studios: Onkio Haus, M.I.T.

Art direction & Illustration: Zin Akaki
Title Design: Masayoshi Nakajyo
Photography: Gen Murakoshi
Hair & Make up: Hideo Ezra