01. Heidenröslein
(Words: Johann Wolfgang Von Goethe / Music: Franz Peter Schubert)

02. Prie-Dieu [Yube no Inori]
(Words: Michio Yamagami / Music: Haruomi Hosono )

03. Ave Maria
(Words: Sir Walter Scott / Music: Franz Peter Schubert )

04. Marie-Ange
(Words & Music: Miharu Koshi)

05. Mademoiselle Juju
(Words: Masumi Kodama, Miharu Koshi / Music: Miharu Koshi)

06. La Nokto de la Cattleya [Cattleya no Yoru]
(Words & Music: Miharu Koshi)

07. Vite, Usagi [Hashire Usagi]
(Words: Shigesato Itoi / Music: Haruomi Hosono)

08. Lip Shütz
(Words & Music: Miharu Koshi)

Produced by Haruomi Hosono with F.O.E., August 1985
voice, keyboard, piano and arrangement: Miharu Koshi
final mixer: Shinichi Tanaka appears through Super studio
mixer: Yasuhiko Terada (M-7) appears through Alfa Studio
Sound Crew: Mera Uchakacha, Toda Tsunpappa, Hattori Musen,
Kikuchi Chucchuba, Terarin, Dandori-chan, Myantarella, Zzurasuguri
Studios: Freedom Studio, Shinookubo/ Marine, Kannonzaki/ Music Inn, Yamanaka-Ko

photography: Sachiko Kuru
hair and make up: Shinichi Nomura
hair cut: Mikio Honda
graphic design: Katsumi Asaba

A&R: Snooky Onuki